top of page

Tarieven

01.

I'm a paragraph. Click here to edit and add your own text. Is easy! Just click on "Edit Text" or "double-click on me" and you can add your own content and change fonts. Am I a great place? For you to tell your story and let your customers know a little more about you.

02.

I'm a paragraph. Click here to edit and add your own text. Is easy! Just click on "Edit Text" or "double-click on me" and you can add your own content and change fonts. Am I a great place? For you to tell your story and let your customers know a little more about you.

03.

I'm a paragraph. Click here to edit and add your own text. Is easy! Just click on "Edit Text" or "double-click on me" and you can add your own content and change fonts. Am I a great place? For you to tell your story and let your customers know a little more about you.

04.

—In psychologische context betekent integratie 

'een zeer specifieke manier van denken',

die tot de meest geëvolueerde wordt gerekend'.

—

—Het gaat niet over keuze of compromis

—

—Wel over het herformuleren van ‘schijntegenstellingen’ naar essentiële waarden,

(bij verlangens zijn dat de behoeften, bij projecten zijn dat de achterliggende bedoelingen, enz.)

zodat standpunten kunnen gecombineerd worden

zonder dat er iets belangrijks verloren gaat.

—= "creatieve synthese" of integratie

 

In de praktijk is een integratieve psychotherapie misschien het best te vergelijken met een cognitieve gedragstherapeutische (cgt of cbt) aanpak geïntegreerd met een humanistische-experiëntiële benadering, waar zij alle elementen van bezit, maar die daarenboven uitgebreid werd met andere inzichten (afkomstig uit psychoanalyse, communicatietherapieën, meditatietechnieken, enz.) die traditioneel nog niet tot de voorgaande behoren.(Bron AIP)

05.

Een vorm van systeemtherapie waarin het gezin centraal staat en waarbij we het hele systeem ontleden.

06.

Dit is een therapievorm die zijn oorsprong vindt in bilaterale stimulatie. Voor mijn eindscriptie aan de AIHP/VIVES hogeschool heb ik een werk geschreven dat de fiets centraal stelt binnen therapie. Hierin werden er verschillende zaken onderzocht, namelijk het in beweging zetten van therapie, een manier zoeken die de fiets kan integreren. Hierin staat de mens in beweging centraal.

bottom of page